Uitrol digitale brievenbussticker ‘succesvol’

Op 1 december 2023 zijn 16 gemeenten overgegaan op InMijnBus: de digitale brievenbussticker. De eerste resultaten van deze uitrol bevestigen volgens initiatiefnemer Spotta “de positieve bijdrage van het nieuwe bezorgmodel aan het slimmer en duurzamer maken van folderverspreiding”.

“In de gemeenten waar InMijnBus is uitgerold is een reductie van 9 procent van de folderpakketten gerealiseerd”, constateert folderverspreider Spotta. “Daarbij heeft tot nu toe 26 procent van de huishoudens die hun voorkeur hebben gewijzigd op InMijnBus gekozen voor een persoonlijk folderpakket met alleen de folders die ze wil ontvangen. Het effect van beide leidt in deze gemeenten op jaarbasis nu al tot 379 ton minder reclamefolders bij het oud papier. De verwachting is dat dat nog verder zal oplopen.”

Spotta informeert de huidige ontvangers van het folderpakket vier keer één-op-één over InMijnBus. In deze communicatie staat dat huishoudens gemakkelijk digitaal hun JA of NEE voorkeur kunnen wijzigen op InMijnBus.nl. Zo verzamelt Spotta de voorkeuren van huishoudens voor het ontvangen van zijn folderpakket.

Wat verklaart het succes?

De initiatiefnemer heeft wel een verklaring voor het succes van de uitrol van InMijnBus. “Digitaal je voorkeur aanpassen is gemakkelijker en zorgt voor meer NEE’s. Daarbij is het mogelijk folderpakketten aan te laten sluiten op de interesses van huishoudens. Ook dat zorgt voor minder ongelezen reclamefolders bij het oud papier. Voor de adverteerder is dit goed nieuws: meer van de reclamefolders die hij laat drukken worden ook echt gelezen. Dit verhoogt de relevantie van het folderpakket.”

Bezorgers hoeven bovendien niet meer iedere week fysiek langs de deuren te gaan om te kijken of er iets is veranderd aan de stickersituatie. Aan de hand van een looplijst stippelt Spotta efficiënte bezorgroutes uit.