Prognose: aantal boekenkopers stijgt

Branchevereniging KVB Boekwerk maakte een nieuwe prognose over het boekenkoopgedrag van de Nederlanders in 2030. “Het percentage van de Nederlanders die wel eens boeken kopen zal toenemen.”

In 2018 maakte KVB Boekwerk al eens een prognose over de ontwikkelingen van het lees-, koop- en leengedrag van de Nederlanders tot 2025. De dalende trend die toen werd voorzien, blijkt niet te kloppen: het aandeel kopers is juist gestegen.

KVB Boekwerk deed nu vervolgonderzoek naar 2030. “Het model voorspelt dat het percentage van de Nederlanders die wel eens boeken kopen zal toenemen van 79% naar 84% in 2030.”

“De verwachting van het CBS is dat de totale bevolking van 14 jaar en ouder van Nederland tot 2030 met 5% zal groeien. Volgens de prognose zal het absolute aantal kopers sneller groeien dan de Nederlandse bevolking, namelijk met 11%. Dat zijn 1,4 miljoen extra kopers. Het percentage niet-kopers daalt in dit scenario, evenals het absolute aantal niet-kopers; dat zijn er dan ca 600.000 minder.”

bron: KVB Boekwerk

“Naast een toename in het aandeel Nederlanders dat überhaupt koopt, zien we ook een toename in de koopfrequentie: in het 100%-scenario gaat het gecombineerde aandeel heavy en medium kopers stijgen – van 31% naar 39% – terwijl het aandeel light kopers daalt van 48% naar 44%. Dit betekent dus dat het gecombineerde aantal heavy en medium kopers in dit scenario met een derde (34%) zal gaan toenemen: in absolute aantallen zijn dat 1,6 miljoen meer heavy en medium kopers.”

“Het absolute aantal light kopers blijft ongeveer gelijk. In 2023 telt de Nederlandse bevolking verhoudingsgewijs veel meer light kopers dan heavy en medium kopers, zoals eerder genoemd. Volgens het model gaan we richting 2030 naar een situatie waarin de aandelen light versus heavy en medium kopers naar elkaar toegroeien.”

Lees meer over dit onderzoek op KVB Boekwerk