Petitie tegen btw-verhoging op (kinder)boeken

De voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal leiden tot een forse prijsverhoging. “Een slechte zaak”, stelt het CPNB, “want het Nederlandse boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid. We roepen daarom iedereen op de petitie te tekenen tegen het voornemen om de btw op boeken met 12% te verhogen.

“Boeken lezen is van grote waarde voor mens, samenleving én economie”, schrijft het CPNB. “Boeken zijn de dragers van onze cultuur en laten mensen van jongs af aan ook andere werelden en gezichtspunten zien. Taalvaardigheid en geletterdheid maken het verschil in de ontwikkeling van mensen, op school en op de arbeidsmarkt.”

“Terecht dus dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt van het hoger onderwijs. De voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal echter leiden tot een forse prijsverhoging. Dat maakt boeken minder toegankelijk. Een slechte zaak, want het Nederlandse (kinder)boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid.”

“Juist daarom moet boeken lezen zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarbij hoort een laag btw-tarief. Nederland is er in 2024 nóg meer bij gebaat dat het boek bereikbaar blijft voor jong en oud, ook voor mensen met een kleinere beurs!”

Het CPNB roept daarom iedereen namens de boekensector op deze petitie te tekenen “en te zorgen dat de btw op boeken laag blijft”.