Online magazineconsumptie groeit

Uit onderzoek blijkt dat 43% van de internetgebruikers wel eens online (via een website of app) magazines gebruikt. Dit was in 2022 nog 34%, aldus MMA. “Papieren magazines worden nog door 61% gelezen (dit was 63%).”

Het lezen van magazines op smartphone en tablet neemt toe, concludeert brancheorganisatie MMA op basis van cijfers uit het recente rapport GfK Trends in digitale media nieuwsmedia-editie 2024.

“10% van de smartphone bezitters en 13% van de tablet bezitters leest anno 2024 magazines via de genoemde devices (via website/app/digitale kopie). In 5 jaar tijd betekent dit een stijging van 3% naar 10% bij smartphone gebruikers en een stijging van 4% naar 13% bij tablet gebruikers.”

Bron: GfK Trends in digitale media nieuwsmedia-editie 2024

Verschillen tussen magazinelezers

Bij profielen van magazinelezers zijn er verschillen zichtbaar tussen lezers van papieren magazines en gebruikers van online magazines, aldus MMA. “Hoog- en middenopgeleiden lezen vaker magazines (zowel papier als online) dan laagopgeleiden. Dit geldt ook voor personen met een hoge sociale klasse. Dit zijn de voornaamste magazine gebruikers, waarbij deze groep vaker online leest dan van papier.”

“Ook mannen lezen vaker online magazines dan vrouwen. Verhoudingsgewijs lezen senioren vaker printversies van magazines en kiezen jongeren vaker voor de magazinecontent digitaal. Dit is vooral de groep van 18-49 jarigen. Bij 13-17 jarigen krijgt papier de voorkeur.”